Ieteikumi vai sūdzības

Cien. klienti!

Mūsu mērķis ir nodrošināt Jums visefektīvākos risinājumus un veidot ilgtermiņa, savstarpējā uzticībā balstītu sadarbību. Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī citiem ar Bankas darbu saistītajiem jautājumiem vai situācijām. Jūsu iesūtītie rakstiskie vai mutiskie ieteikumi un sūdzības tiks rūpīgi izskatītas un atbilde tiks sniegta iespējami īsākajā termiņā. Mēs lūdzam Jūs kopā ar ieteikumu vai sūdzību iesniegt iespējami detalizētāku informāciju un Jūsu kontaktinformāciju, kā arī pievienot saistītos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami. Tas palīdzēs mums sniegt Jums iespējami precīzu un pilnīgu atbildi. Aicinām izmantot Bankas veidlapu ieteikumu vai sūdzību iesniegšanai.

Aicinām izmantot Bankas veidlapu ieteikumu vai sūdzību iesniegšanai!

Pieteikuma vai sūdzības izteikšanas veids

Atbildes termiņš

  1. Mutiski

(i) piezvanot Bankai uz numuru +37167777007 darba dienās no 9.00 līdz 17.00

15 Bankas darba dienu laikā*

(ii) personīgi ierodoties Bankā, Muitas ielā 1, Rīga, Latvija, darba dienās no 9.00 līdz 17.00

15 Bankas darba dienu laikā*

  1. Rakstiski

(i) pa pastu uz Bankas adresi: Muitas ielā 1, Rīga, LV-1010, Latvija

15 Bankas darba dienu laikā*

(ii) nosūtot Bankai ziņojumu uz e-pasta adresi: office@opbank.lv

15 Bankas darba dienu laikā*

(iii) nosūtot Bankai ziņojumu caur Internetbanku (Sadaļa “Bankas ziņojumi”)

15 Bankas darba dienu laikā*

(iv) iesniedzot rakstisku ieteikumu vai pretenziju Bankā, Muitas ielā 1, Rīga, Latvija

15 Bankas darba dienu laikā*

(v) nosūtot ziņojumu Bankas mājaslapā https://www.opbank.lv/sazinies-ar-mums/kontakti/

15 Bankas darba dienu laikā*

 

 

* Atbildes termiņš var tikt pagarināts līdz 35 Bankas darba dienām.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija