Ieteikumi vai sūdzības

Cien. klienti!

Mūsu mērķis ir nodrošināt Jums visefektīvākos risinājumus un veidot ilgtermiņa, savstarpējā uzticībā balstītu sadarbību. Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis par mūsu piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī citiem ar OP Finance darbu saistītajiem jautājumiem vai situācijām. Jūsu iesūtītie rakstiskie vai mutiskie ieteikumi un sūdzības tiks rūpīgi izskatītas un atbilde tiks sniegta iespējami īsākajā termiņā. Mēs lūdzam Jūs kopā ar ieteikumu vai sūdzību iesniegt iespējami detalizētāku informāciju un Jūsu kontaktinformāciju, kā arī pievienot saistītos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami. Tas palīdzēs mums sniegt Jums iespējami precīzu un pilnīgu atbildi. Aicinām izmantot veidlapu ieteikumu vai sūdzību iesniegšanai.

Ja Jums ir rekomendācijas vai sūdzības, Jūs tās varat iesniegt:

Pieteikuma vai sūdzības izteikšanas veids

Atbildes termiņš

  1. Mutiski

(i) piezvanot “OP Finance” SIA uz numuru +371 67777 007 darba dienās no 9.00 līdz 17.00

15 Bankas darba dienu laikā*

(ii) personīgi ierodoties “OP Finance” SIA birojā, Muitas ielā 1, Rīga, Latvija, darba dienās no 9.00 līdz 17.00

15 Bankas darba dienu laikā*

  1. Rakstiski

(i) pa pastu uz “OP Finance” SIA adresi: Muitas ielā 1, Rīga, LV-1010, Latvia

15 Bankas darba dienu laikā*

(ii) nosūtot “OP Finance” SIA ziņojumu uz e-pasta adresi: office@opbank.lv

15 Bankas darba dienu laikā*

(iii) iesniedzot rakstisku ieteikumu vai pretenziju “OP Finance” SIA birojā, Muitas ielā 1, Rīga, Latvija

15 Bankas darba dienu laikā*

(iv) nosūtot ziņojumu “OP Finance” SIA  mājaslapā https://www.opbank.lv/sazinies-ar-mums/kontakti/

15 Bankas darba dienu laikā*

* Atbildes termiņš var tikt pagarināts līdz 35 Bankas darba dienām.

Kontaktinformācija

"OP Finance" SIA
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija