Termiņnoguldījumi

Brīvo naudas līdzekļu izvietošana termiņnoguldījumos uzlabo uzņēmuma likviditātes pārvaldīšanu. Brīvie naudas līdzekļi var tiks izvietoti uz dažādiem periodiem, atbilstoši uzņēmuma ieplānotai naudas plūsmai.

Īstermiņa noguldījums ir noguldījums, kas dod iespēju uzņēmumam noguldīt brīvos naudas līdzekļus uz fiksētu laika periodu (1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši līdz 1 gadam) un saņemt procentu ienākumus. Uzkrātie procenti tiek izmaksāti noguldījuma perioda beigās.

Lai iegūtu papildu informāciju par termiņnoguldījumiem, aicinām zvanīt Bankai pa tālruni +371 6780 4868, +371 6780 4867 darba dienās no 09:00 līdz 17:00.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija