Konta atlikuma pārvedumi

Konta atlikuma pārvedumu pakalpojuma izmantošana dod Jūsu uzņēmumam iespēju koncentrēt naudas līdzekļus vienā kontā (galvenais konts). Naudas līdzekļi tiek pārskaitīti uz galveno kontu ar noteikto regularitāti: reizi dienā, reizi nedēļā vai reizi mēnesī.

Konta atlikuma pārvedumu pakalpojumu ietvaros ir iespējams veikt SEPA konta atlikuma pārvedumus, kā arī  konta atlikuma pārvedumus OP-OP Grupas ietvaros.

Mēs piedāvājam šādus konta atlikuma pārveduma veidus: nulles bilancēšana un bilancēšana pie minimālā atlikuma.

Pie nulles bilancēšanas, kopējais konta atlikums tiek pārskaitīts uz galveno kontu. Izvēloties bilancēšanu pie minimālā atlikuma, kontā tiek atstāta iepriekš saskaņota summa, savukārt, summa, kas pārsniedz saskaņoto minimālo atlikumu, tiek pārskaitīta uz galveno kontu. Abos iepriekš minētajos gadījumos ir iespējams noteikt minimālo maksājuma summu konta atlikuma pārvedumam.

Kontaktinformācija

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija