Foto: AS “Conexus Baltic Grid” īpašums

“OP Corporate Bank plc” izsniedz garantiju 16 miljonu eiro apmērā AS “Conexus Baltic Grid”

[12.05.2021]

“OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāle turpina sadarbību ar vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatoru Latvijā - AS “Conexus Baltic Grid”, parakstot garantijas līgumu 16 miljonu eiro apmērā, lai AS "Conexus Baltic Grid" nodrošinātu finansiālo saistību izpildi Polijas - Lietuvas gāzes starpsavienojuma (GIPL) izveides projekta ietvaros.

Polijas - Lietuvas gāzesvads sniegs būtisku ieguldījumu reģiona energoinfrastruktūras attīstībā, nodrošinot visām projektā iesaistītajām valstīm pieeju Eiropas gāzes pārvades sistēmai. Gāzesvads būs pirmais gāzes starpsavienojums starp Baltijas valstīm un kontinentālo Eiropu.

“OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns uzsver: “Enerģētiskā neatkarība un energoresursu diversifikācija ir nozīmīgs pamats tautsaimniecības ilgtermiņa izaugsmei. Esam gandarīti, sadarbojoties AS “Conexus Baltic Grid”, būt daļa no šī visam Baltijas reģionam nozīmīgā infrastruktūras projekta, kas stiprinās reģiona enerģētisko neatkarību un ekonomikas attīstību. Ieguvēji no tā būs visas Baltijas valstis.”

AS “Conexus Baltic Grid” valdes loceklis Mārtiņš Gode atzīst: ““Polijas – Lietuvas starpsavienojums, kura darbības uzsākšana plānota jau 2022.gadā, savienojot Baltijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmas ar kontinentālās Eiropas dabasgāzes infrastruktūru, dos nozīmīgu alternatīvu dabasgāzes piegādes avotu Baltijas valstīm. Vienlaikus tas palielinās Inčukalna pazemes gāzes krātuves lomu, padarot to pieejamu plašākam Eiropas gāzes tirgotāju lokam.”

Gāzes cauruļvada garums, kas savienos Poliju un Lietuvu, plānots 508 km, no kuriem 165 km atradīsies Lietuvas, bet 343 km – Polijas teritorijā. Projekta kopējās izmaksas plānotas 558 miljonu eiro apmērā.

AS “Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Tas pārvalda Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmu 1188 km garumā un vienu no modernākajām pazemes gāzes krātuvēm Eiropā – Inčukalna pazemes gāzes krātuvi.

”OP Corporate Bank plc” ir Somijas lielākās finanšu pakalpojumu kompānijas banka, tās filiāle Latvijā darbojas kopš 2012. gada. Tiesības izsniegt garantiju AS “Conexus Baltic Grid” bankas filiāle ieguva iepirkuma procedūrā, iesniedzot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. “OP Corporate Bank plc” sadarbojas ar AS “Conexus Baltic Grid” kopš uzņēmuma dibināšanas 2017.gadā.