Izmaiņas Elektronisko pakalpojumu līguma noteikumos, spēkā no 24.05.2021

[26.04.2021]

Informējam, ka veiktas izmaiņas Elektronisko pakalpojumu līguma noteikumos, kas stāsies spēkā 2021.gada 24.maijā (pieejams www.opbank.lv).

Izmaiņas attiecas uz internetbankas lietotājiem, kuriem ir pieeja sadaļai “Overdrafti”. Turpmāk šī internetbankas sadaļa sauksies “Aizdevumi”, un tajā būs pieejama informācija gan par uzņēmumam piešķirtajiem overdraftiem, gan OP Corporate Bank plc filiāles Latvijā izsniegtajiem kredītiem, kā arī būs redzama informācija par kredītu nākotnes maksājumiem, un šeit būs pieejami arī kredīta maksājumu grafiki. Tiem internetbankas lietotājiem, kuriem šobrīd ir pieejas tiesības sadaļai “Overdrafti”, sākot ar 24.05.2021. būs pieeja arī informācijai par Kredītiem.

Visiem Klientiem, kurus skars šīs izmaiņas, tiks nosūtīta detalizētāka informācija uz e-pastiem, kur līdz šim tika saņemti kredītmaksājumu rēķini.

Ar cieņu

OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā

Tālr. 67 777 007

latvia.icm@opbank.lv