Photo: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S

“OP Corporate Bank plc” piešķir 48 miljonu eiro līdzfinansējumu vēja parka “Tārgale” attīstībai

[30.08.2021]

Veicinot atjaunojamo resursu attīstību Latvijā un virzību uz Eiropas “Zaļā kursa” mērķu sasniegšanu, “OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāle ir parakstījusi aizdevuma līgumu ar SIA “TCK” par 48 miljonu eiro līdzfinansējuma piešķiršanu vēja parka “Tārgale” būvniecībai Ventspils novadā.

Vēja parks “Tārgale” stiprinās Latvijas energoapgādes drošību, samazinās atkarību no enerģijas importa un palielinās atjaunojamās enerģijas īpatsvaru, palīdzot sasniegt atjaunojamās enerģijas mērķus. Parka būvniecību plānots pabeigt 2022. gadā, uzstādot 14 vēja turbīnas. Gada laikā vēja parks saražos 155 GWh elektroenerģijas, kas kopumā var nodrošināt elektrību vairāk nekā 50 tūkstošiem mājsaimniecību.

“OP Corporate Bank plc” Latvijas filiāles vadītājs Elmārs Prikšāns atzīmē, ka vēja enerģijai ir būtiska loma ne tikai Latvijas atjaunojamās enerģijas, bet arī Eiropas Komisijas izvirzītā “Zaļā kursa” mērķu sasniegšanā. “Eiropas nospraustais mērķis CO2 izmešu samazināšanā ir būtisks dzinējspēks uzņēmumiem un investoriem lūkoties plašāk pēc jaunām attīstības iespējām “zaļās” enerģijas virzienā. Vienlaikus, ražojot enerģiju no vietējiem, atjaunojamiem resursiem, tiek veicināta vietējās ekonomikas attīstība un samazināta atkarība no importētiem energoresursiem,” uzsver E. Prikšāns.

“TCK” Valdes loceklis un Vadošais projekta vadītājs Renārs Urbanovičs turpina: “Vēja parka projekta “Tārgale” realizācija ir iespējama, pateicoties “OP Corporate Bank plc” atbalstam. Mēs ticam, ka “Targale” vēja parks sekmēs kopējo valsts enerģētikas tirgu, samazinās siltumnīcefekta gāzu emisijas un palīdzēs sasniegt Latvijas atjaunojamās enerģijas mērķus.” “Projekta izstrādes laikā mēs esam veikuši ne tikai daudzus pasākumus, lai izpildītu vēja parka celtniecībai nepieciešamos normatīvos standartus, bet arī lai vēl vairāk samazinātu tā ietekmi uz sabiedrību, samazinot sākotnējo vēja turbīnu skaitu no 26 līdz 14, un uzlabojot tehnoloģiskos risinājumus, lai palielinātu ražošanas efektivitāti un samazinātu kopējo trokšņa līmeni, ”piebilst R. Urbanovičs.

Vēja parka “Tārgale” detālplānojumu 2011. gadā ir apstiprinājusi Ventspils novada dome. Projekta dokumentāciju ir vērtējusi Ventspils reģionālā vides pārvalde un citas atbildīgās institūcijas. Eksperti ir apliecinājuši, ka vēja parks atbildīs normatīvajiem standartiem, līdz minimumam samazinot tā ietekmi uz vidi.

SIA “TCK” ir vēja parka attīstības uzņēmums, kas pieder Igaunijas enerģētikas uzņēmumu grupai “Utilitas”, kuras vairākuma akcionārs ir investīciju fonds “European Diversified Infrastructure Fund II”, ko savukārt pārvalda uzņēmums “First Sentier Investors”. Vēja parka “Tārgale” galvenais būvuzņēmējs ir uzņēmums “Nordecon Betoon”. Projekta realizācijā ir iesaistīti arī vairāki vietējie piegādātāji un apakšuzņēmēji. Vēja turbīnas nodrošina pasaulē vadošais vēja turbīnu ražotājs “Vestas”.

“OP Corporate Bank plc” filiāle Latvijā strādā kopš 2012. gada un šajā laikā tā ir iekarojusi būtisku lomu Latvijas un visa reģiona ilgtermiņa attīstībā. “OP Corporate Bank plc” ir Somijas vadošās finanšu pakalpojumu kompānijas "OP-Financial Group" centrālā banka. Starptautiskās kredītreitinga aģentūras ir novērtējuši OP Grupu kā stabilu un spēcīgu finanšu organizāciju, piešķirot ilgtermiņa saistībām augstākos reitingus. Korporatīvā sociālā atbildība ir neatņemama “OP Corporate Bank plc” biznesa un stratēģijas sastāvdaļa, kas ietver arī ESG (Environmental, Social, Governance) jeb vides aizsardzību, sociālo atbildību un pārvaldības praksi, lai virzītu sabiedrību uz ilgtspējīgu ekonomiku.