Internetbankā izmantotais datu apmaiņas standarts (ISO 20022) - spēkā no 19.11.2017.

[09.10.2017]

1) Kopējais maksājumu skaits failā (NumberOfTransactions ) kļūst par obligāti norādāmu lauku PaymentInformation līmenī:

Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/NbOfTxs (skat. 2.4. ziņojuma elementu specifikācijā).

2) Kopējā maksājumu summa (ControlSum ) kļūst par obligāti norādāmu lauku GroupHeader un PaymentInformation līmenī:

Document/CstmrCdtTrfInitn/GrpHdr/CtrlSum (skat. 1.7. elementu specifikācijā), Document/CstmrCdtTrfInitn/PmtInf/CtrlSum (skat. 2.5. elementu specifikācijā).

Jums ir svarīgi pārliecināties, lai šī informācija tiek iekļauta Jūsu grāmatvedības programmas sagatavotajos failos, jo sākot ar 2017.gada 19.novembri neizdosies ieimportēt maksājumu failu, ja netiks norādīti iepriekš minētie lauki ar korektām vērtībām. Internetbankā izmantojamais datu apmaiņas standarts, kas spēkā no 19.11.2017. atrodams šeit.

Norādītās izmaiņas stājas spēkā saskaņā ar Eiropas Maksājumu padomes noteikumiem un ir obligātas visām SEPA maksājumu zonas dalībvalstīm.

Ja Jūs neveicat un neplānojat veikt failu importu ISO 20022 XML formātā, lūdzam neņemt vērā šo informāciju.

Ar cieņu,
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā